Opis

Branża hazardowa podlega ścisłej regulacji ze strony państwa, a działalność w tym obszarze narażona jest na ryzyka zdecydowanie większe niż w innych sektorach biznesu. Jednocześnie jest to branża niezwykle konkurencyjna, co wymaga podejmowania intensywnych działań marketingowych i komunikacyjnych. Stąd też stała potrzeba i konieczność weryfikacji podejmowanych działań reklamowych i promocyjnych z obowiązującym stanem prawnym.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zapraszamy przedstawicieli branży i wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką na Gaming Masterclass „Prawo hazardowe: reklama, promocja, sponsoring”, które poprowadzą uznani specjaliści z zakresu prawa hazardowego.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat zasad konstruowania reklam, wiadomości promocyjnych i informacji sponsoringowych w sposób minimalizujący ryzyko naruszenia przepisów prawa. Prowadzący szkolenie trenerzy przedstawią i wyjaśnią dlaczego znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich krytycznej analizy są niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego prowadzenia biznesu w branży hazardowej. W ramach analizy wybranych case studies poznać będzie można najgłośniejsze przypadki sporów na linii regulator – biznes. Omówione zostaną również podmioty kontrolujące bieżącą działalność pomiotów hazardowych jak np. Krajowa Administracja Skarbowa i ich filozofia funkcjonowania.

Gaming Masterclass to także okazja do bezcennej, bezpośredniej wymiany doświadczeń – projekt kierowany jest do szerokiego grona managerów z branży hazardowej i nie tylko. Będzie to więc okazja na nawiązania branżowych kontaktów i pogłębienia już nawiązanych relacji. To także szansa na udział w dyskusji, której głównym celem będzie wskazanie obszarów, które wymagają najpilniejszej reakcji ustawodawcy.

Ukończenie szkolenia gwarantuje uczestnikom z jednej strony pozyskanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa hazardowego oraz nabycie praktyczych umiejętności w zakresie zgodnego z prawnem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań marketingowych, z drugiej strony wykształcenie kompetencji pozwalających ocenić legalność i zgodność z ustawodawstwem podejmowanych działań w ramach własnych projektów i firm.

Program

10 stycznia 2019
09:00-09:15
Powitanie i rozpoczęcie
09:15-12:30
Masterclass - część teoretyczna
  • Charakterystyka otoczenia prawnego
  • Definicje legalne reklamy, promocji, sponsoringu
  • Próba wykładni przepisów Ustawy o grach hazardowych
  • Analiza innych aktów prawnych pod kątem prawa hazardowego
  • Identyfikacja zagrożeń prawnych
12:30-13:30
Lunch
13:30-16:30
Masterclass - część warsztatowa
  • Studia przypadku - Ocena prawna działalności reklamowej podmiotów działających na rynku
  • Analiza orzecznictwa sądowego
  • Sformułowanie postulatów de lege ferenda
  • Dyskusja
16:30-17:00
Podsumowanie i zakończenie


TrenerzyPrzemysław Bloch
Gaming 5.0
Przemysław Bloch jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację radcowską odbył w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię prawną, specjalizując się w prawie spółek handlowych, prawie hazardowym oraz prawie wysokich technologii. Ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji i doradca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewski w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach Skarbu Państwa (m.in. Totalizatorze Sportowym). Współtworzył Spółkę Traf – Zakłady Wzajemne, w której odpowiadał za stworzenie i rozwój sieci sprzedaży.


Głeboka wiedza

Poznasz kluczowe akty prawne oraz interpretacje przepisów dotyczących reklamy, promocji i sponsoringu w branży hazardowej.

Praktyczne umiejętności

Nauczysz się konstruowania reklam, wiadomości promocyjnych i informacji sponsoringowych w sposób minimalizujący ryzyko naruszenia przepisów prawa.

Rozległe kompetencje

Będziesz potrafił określić dlaczego znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich krytycznej analizy są niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego prowadzenia biznesu w branży hazardowej.